Navigácia

Navigácia

Zoznam tried

Názov
1. skupina Triedny učiteľ Mgr. Lucia Holubová
3.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martina Bojkunová
3.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marta Ščerbáková
5.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Gabriel Mikula
6.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Mikulová
7.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Tomáš Kandrik
7.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Lojková
8.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ľuboš Turčík
Triedny učiteľ Mgr. Mária Savková
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Valéria Geľová
I.B Rozvrh
Triedny učiteľ Juliana Mariničová
I.C Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Vladimír Valalik
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Kopčáková
II.B Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Mária Koťová
II.C Rozvrh
Triedny učiteľ Marek Harakaľ
Triedny učiteľ Ján Dovhun
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mária Karľová
III.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Slávka Olachová
III.C Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Ivan Sičák
III.D Rozvrh
Triedny učiteľ Gabriela Curová
I.P Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Xénia Sičáková
II.P Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Xénia Sičáková
III.P Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Xénia Sičáková

© aScAgenda 2024.0.1457 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 02.07.2024

Kontakt

  • Spojená škola internátna, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina
    Palárikova 1602/1
  • škola sekretariát: +421 57 762 53 37

    zástupca riaditeľky pre ŠZŠI:
    +421 905 713 732

Mapa

Fotogaléria