Navigácia

Navigácia

Školská jedáleň

Harmonogram výdaja stravy

 

Pondelok – Štvrtok

 

Raňajky             06:30 – 07:00

Desiata              09:20 – 09:40

Obed                   11:15 – 11:45      (žiaci ZŠ)

                              11:45 – 12:30      (pedagogickí zamestnanci + THP)

                              12:30 – 13:00      (zamestnanci ŠJ)

                        13:00 – 14:15      (žiaci SŠI)

Olovrant           15:30 – 15:45

Večera               18:00 – 18:30

 

Piatok

 

Raňajky             06:30 – 07:00

Desiata              09:20 – 09:40

Obed                   11:30 – 12:00      (pre zamestnancov)

 12:00 – 12:30      (pre žiakov)

Večera               12:30                   (balíček)

 

Na obed je možné sa prihlásiť ráno do 08:00.

Kontakt

  • Spojená škola internátna, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina
    Palárikova 1602/1
  • škola sekretariát: +421 57 762 53 37

    zástupca riaditeľky pre ŠZŠI:
    +421 905 713 732

Mapa

Fotogaléria