Navigácia

Navigácia

Dokumentácia k prijímaciemu konaniu

Prihláška, prílohy k prihláške

056 Prihláška na vzdelávanie v OU a PŠ (2024).pdf

Prílohy k prihláške    1 Potvrdenie zdrav. sposobilosti žiaka (POVINNÉ - doručiť s prihláškou) !!!

                                     2 Potvrdenie o nastúpení - nenastupení  ž. na štúdium (POVINNÉ - doručiť do 22.5.2024) !!!

                                     3 Vyhlásenie (splnomocnenie na podpisovanie a preberanie rozhodnutí iba 1 rodičom) (POVINNÉ) !

                                     4 Čestné vyhlásenie rodič a (ak druhý rodič nie je k dispozícií)

                                     5 Vyhlásenie ZZ o správnosti ú dajov (Príloha k elektr. prihláške)

                                     6 Správy z diagnostických vyšetrení (psychologické, špeciálno-pedagogické) - POVINNÉ doručiť 

                                                                                                   s prihláškou !!!


Ďalšia dokumentácia:


2 - Návrh na vzdelávanie dieťaťa-žiaka so ŠVVP

3 - Pokyny k vypisovaniu návrhu na vzdelávanie

4 - Záznamový hárok žiaka so ŠVVP

5 - Pedagogicko-psychologická charakteristika žiaka - tlačivo

 


Kritéria na prijatie do Odborného učilištia a praktickej školy na šk. rok 2024/2025


Prijímacie konanie (kritéria) - Odborné učilište 2024-2025

Prijímacie konanie (kritéria) - Praktická škola 2024-2025

 

OZNÁMENIA

2024/2025

Aktuálne!!!

Oznamenie 2kolo PS.pdf (03.06.2024)

 

2023/2024

Oznámenie o konaní 2.kola PS (01.06.2023)

 

Kontakt

  • Spojená škola internátna, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina
    Palárikova 1602/1
  • škola sekretariát: +421 57 762 53 37

    zástupca riaditeľky pre ŠZŠI:
    +421 905 713 732

Mapa

Fotogaléria