Navigácia

Navigácia

Organizačná štruktúra školy

Spojená škola internátna

Organizačné zložky školy

 • Špeciálna materská škola internátna
 • Špeciálna základná škola internátna
 • Praktická škola
 • Odborné učilište internátne

 

Súčasti školy

 • Školský internát (ŠI)
 • Školská jedáleň (ŠJ)
 • Školský klub detí pri ŠZŠI (ŠKD)

 

 

 

Kontakt

 • Spojená škola internátna, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina
  Palárikova 1602/1
 • škola sekretariát: +421 57 762 53 37

  zástupca riaditeľky pre ŠZŠI:
  +421 905 713 732

Mapa

Fotogaléria