Navigácia

Navigácia

VZDELÁVANIE NA DOMA

Učivo na obdobie uzavretia školy

Milí žiaci.

Vzhľadom na momentálnu situáciu (na čas uzatvorenia školy) Vám vyučujci pripravili učivo, ktoré si môžete naštudovať aj doma. Učivo budeme v prípade potreby ďalej aktualizovať. Preto sledujte stránku priebžne...

Učebný materiál si preštudujte, poprepisujte, čím sa zároveň aj učíte. Pracovné listy, zadané úlohy vypracujte  napíšte svoje meno a priezvisko a akýmkoľvek dohodnutým spôsobom pošlite triednému učiteľovi (napr.: mailom, soc.sieťou, poštou, osobným doručením do školy), aby vás mohol vyučujúci ohodnotiť. Ak sa Vám niektorú úlohu nedarí vypracovať, alebo niečomu nerozumiete nebuďte smutní a nebojte sa. Všetci sme si vedomí, že priamy kontkat učiteľa s Vami a jeho výklad nenahradí akýkoľvek spôsob vzdelávania. Robíme pre Vás maximum, aby ste sa v tejto situácií doma nenudili, aby ste sa mali možnosť niečo nové priučiť formou samoštúdia, prípadne učivo zopakovať.  Verte, ani pre nás to nie je jednoduché, ale spolu to zvládneme. 

NOVÝ MATERIÁL NA SAMOŠTÚDIUM A VYPRACOVANIE ÚLOH  

od 5.6. do 19.6.2020

I.A

Matematicka_(1.roc).doc

Slovensky_jazyk_a_literatura_(1.roc).docx

Obcianska_nauka_(1.roc).docx

 

 

 

 

 

I.C

Matematicka_(1.roc).doc

Slovensky_jazyk_a_literatura_(1.roc).docx

Obcianska_nauka_(1.roc).docx

Materialy_(I.C).odt

Stroje_a_zariadenia_(I.C).odt

Technologia_maliarskych_prac_(I.C).odt

KONTAKT NA TRIEDNEHO UČITEĽA:

email:           dovhun.jan@hotmail.sk

facebook:    Jan Dovhun SSI Snina

mobil:           0908 315 313

 

II.C

Slovensky_jazyk_a_literatura_(2.roc).docx

Matematika_(2.roc).docx

Obcianska_nauka_(2.roc)(1).docx

Odborny_vycvik_(II.C).doc

MTE_(II.C).docx

STZ_(II.C).odt

TML_(II.C).odt

TMU_(II.C).odt

TST_(II.C).odt
 

 

 

I.A

15.5. SJL 1.A.docx

15.5. OBN1.rocnik.docx

15.5. Matematika (1.roc).doc

15.5. ODK 1A.docx

15.5. STZ 1.A.docx

15.5. TEC 1.A.docx

I.C

15.5. Slovenský jazyk a literatúra (I.C).docx

15.5. Obcianska náuka_(1.roc).docx

15.5. Matematika (1.roc).doc

15.5 Materiály (I.C).odt

15.5 Odborný výcvik (I.C).docx

15.5 Technologia maliarskach prac (I.C).odt

15.5 Technologia murarskych prac (I.C).odt

15.5 Technologia stavebno-stolarskach prac (I.C).docx

KONTAKT NA TRIEDNEHO UČITEĽA:

email:           dovhun.jan@hotmail.sk

facebook:    Jan Dovhun SSI Snina

mobil:           0908 315 313

 

II.C

15.5.2020-SJL (II.C).docx

15.5.2020-MAT (II.C).docx

15.5.2020-OBN (II.C).docx

15.5.2020-OVY (II.C).doc

15.5.2020-STZ (II.C).odt

15.5.2020-TML (II.C).odt

15.5.2020-TMU (II.C).odt

15.5.2020-TST (II.C).odt

 

 

 

 

 

od 30.4. do 15.5.2020

I.A

30.4 Odborné kreslenie

30.4_Matematika

30.4 Slovenský jazyk a literatúra

30.4. Stroje a zariadenia

30.4. Technológia

30.4. Občianska náuka                            

 

I.C

Matematika_I.C.doc

Materialy_I_C.docx

Obcianka_nauka_I.C.docx

Odborne_kreslenie_I.C.odt

Odborny_vycvik_I.C.docx

Slovensky_jazyk_a_literatura_I.C.docx

Stroje_a_zariadenia_I_C.docx

Technologia_maliarskych_prac_I.C.odt

Technologia_muraskych_prac_I.C.docx

Technologia_stavebno-stolarskych_prac_I.C.odt

KONTAKT NA TRIEDNEHO UČITEĽA:

email:           dovhun.jan@hotmail.sk

facebook:    Jan Dovhun SSI Snina

mobil:           0908 315 313

 

 

II.A

30.4._Obcianska_nauka_2.roc.docx

30.4._Potraviny_a_vyziva_(II.A).doc

30.4._Slov_jazyk_a_literatura_2.roc..docx

30.4._Stolovanie_(II.A).docx

30.4._Stroje_a_zariadenia_(II.A).docx

30.4._Technologia_(II.A).docx

II.C

30.4._Matematika_II.C.doc

30.4._Materialy_II.C.odt

30.4._Obcianska_nauka_II.C.docx

30.4._Odborne_kreslenie_II.C.pdf

30.4._Odborny_vycvik_II.C.doc

30.4._Odborny_vycvik_II.C.docx

30.4._Slovensky_jazyk_a_literatura_II.C.docx

30.4._Stroje_a_zariadenia_II.C.odt

30.4._Technologia_maliarskych_prac_II.C.odt

30.4._Technologia_murarskych_prac_II.C.docx

30.4._Technologia_stavebno-stolarskych_prac_II.C.odt

 

 

 

 

Materiál na obdobie od 15.4 do 30.4.2020

I.A

Odborny výcvik

Zemiakové lokše - prezentacia

Technologia

Stroje a zariadenia

Potraviny a výživa

Odborné kreslenie

Slovenský jazyk a literatúra (pracovný list)

Matematika (pracovný list)

Občianská náuka
 

I.C

Odborný výcvik

Technológia murárskych prác (prac.list)

Technológia maliarskych prác (prac.list)

Technológia stavebnostolárskych prác (prac.list)

Odborné kreslenie

Stroje a zariadenia

Slovenský jazyk a literatúra (pracovný list)

Matematika (pracovný list)

Občianska náuka

KONTAKT NA TRIEDNEHO UČITEĽA:

email:           dovhun.jan@hotmail.sk

facebook:    Jan Dovhun SSI Snina

mobil:           0908 315 313

II.A

Odborný výcvik (pracovný list)

Technológia

Potraviny a výživa

Stroje a zriadenia

Stolovanie

Slovenský jazyk a literatúra (pracovný list)

Matemanika (pracovný list)

Občianska náuka

II.B

Odborný výcvik - úlohy na precvičovanie učiva

Technológia

Materiály

Stroje a zariadenia

Odborné kreslenie

Slovenský jazyk a literatúra (pracovný list)

Matemanika (pracovný list)

Občianska náuka

II.C

Odborný výcvik (nátery okien) - téma na samoštúdium

Technológia murárskych prác - úlohy na vypracovanie

Technológia maliarskych prác - úlohy na vypracovanie

Technológia stavbno-stolárskych prác - test na opakovanie učiva

Stroje a zariadenia - úlohy na vypracovanie

Odborné kreslenie - úlohy na vypracovanie

Občianska náuka

Matemanika (pracovný list)

Odborný výcvik (stolárske práce)

III.A

Odborný výcvik

Technológia

Potraviny a výživa

Stroje a zariadenia

Ekonomika a organizácia

Slovenský jazyk a literatúra

Matematika

Občianska náuka

III.C

Ekonomika a organizácia

Stavebná technológia

Slovenský jazyk a literatúra

Matematika

Materiály

III.D

Hygiena 1

Hygiena 2

Prvá pomoc

Ekonomika a organizácia

Slovenský jazyk a literatúra

Matematika

Občianka náuka

Praktická škola

Slovenký jazyk

Matematika

Domáce práce a údržba domácnnosti

Príprava jedál

Ručné práce

Ručné práce (VYV)

Pestovateľké práce - príprava na pestovanie.docx

 

 

Učivo na samoštúdium na obdobie do 12.4.2020

I.A

Technológia
Stroje a zariadenia
Potraviny a výživa
Mliečné výrobky - prezentácia
Syry - prezentácia
Obcianska náuka
Slovenský jazyk a literatára
Odborný výcvik 1.roč. (gastro) - ÚLOHY NA VYPRACOVANIE
Domáce cestoviny - výroba - prezentácia  (Pridané 30.3.2020)

I.C

Technológia murárskych prác
Technológia maliarskych prác
Technológia stavebno.stolárskych prác
Materiály
Stroje a zariadenia
Odborný výcvik 1.roč.(SP) - oprava náradia (postup) - domáca úloha
Odborný výcvik - Maľovanie izby  (pridané 30.3.2020)
Obcianska náuka

II.A

Technológia
Stolovanie 
Potraviny a výživa
Stroje a zariadenia
Hydina - prezentácia
Masové výrobky - prezentácia
Predbežná úprava potravín živočísneho pôvodu - prezentácia
Slovensky jazyk a literatúra
Obcianska náuka
Odborný výcvik 2.roč (gastro) - ÚLOHY NA VYPRACOVANIE
Domáce cestoviny - výroba - prezentácia  (Pridané 30.3.2020)

II.B

Technológia
Materiály
Stroje a zariadenia
Slovensky jazyk a literatúra
Obcianska náuka
Odborný výcvik - Zhotovenie ochranného rúška - technologický postup + foto
Odborný výcvik - Rúško zo servítky bez šitia - postup

II.C

Technolňogia murárskych prác
Technológia maliarskych prác
Materiály
Stroje a zariadenia
Odborné kreslenie
Odborný výcvik 2.roč.(SP) 1.+2.skupina - oprava náradia (postup)- domáca úloha
Odobrný výcvik 2.roč (SP) 1.+2.skupina - ÚLOHY NA VYPRACOVANIE
Slovensky jazyk a literatúra
Obcianska náuka

II.D

Technológia
Odevné materiály
Slovensky jazyk a literatúra
Obcianska náuka
Zhotovenie ochranného rúška - technologický postup + foto
Odborný výcvik - Rúško zo servítky bez šitia - postup

III.A

Technológia
Potraviny a výživa
Stroje a zariadenia
Káva, čaj, kakao - prezentacia.pptx
Občianska náuka
Slovenský jazyk a literatúra
Ekonomika
Záverečné skúšky - praktická časť
Záverečné skúšky - ústna časť
Odborný výcvik 3.roč (gastro) - ÚLOHY NA VYPRACOVANIE
Domáce cestoviny - výroba - prezentácia  (Pridané 30.3.2020)

III.B

Technológia
Materiály
Občianska náuka
Slovenský jazyk a literatúra
Ekonomika
Zhotovenie ochranného rúška - technologický postup + foto
Odborný výcvik - Rúško zo servítky bez šitia - postup
Záverečné skúšky - praktická časť
Záverečné skúšky - teoretická časť

III.C

Stavebná technológia
Odborný výcvik - vonkajšie dokončovacie práce - domáca úloha
Odborný výcvik 3.roč.(SP) - oprava náradia (postup)
Občianska náuka
Slovenský jazyk a literatúra
Ekonomika
Záverečné skúšky - teoretická časť
Záverečné skúšky - praktická časť

III.D

Technológia
Občianska náuka
Slovenský jazyk a literatúra
Ekonomika
Zhotovenie ochranného rúška - technologický postup + foto
Záverečné skúšky - praktická časť
Záverečné skúšky - ústna časť
Koronavirus - ako sa pred ním chrániť
Odborný výcvik - DEZINFEKCIA - úloha (Pridané 30.3.2020)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

  • Spojená škola internátna, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina
    Palárikova 1602/1
  • škola sekretariát: +421 57 762 53 37

    zástupca riaditeľky pre ŠZŠI:
    +421 905 713 732

Mapa

Fotogaléria