Navigácia

Navigácia

2% z dane

                                                                                                                                          

Vážení rodičia a priatelia našej školy,

ako iste viete, medzi dôležitých partnerov našej školy patrí od roku 2003 občianske združenie „Bocianie deti“.

Občianske združenie spája ľudí, ktorí chcú byť nápomocní pri výchove a vzdelávaní zdravotne postihnutých detí, pričom činnosť združenia sa zameriava hlavne na zabezpečovanie rôznych aktivít vo voľnom čase a záujmov u týchto detí a čiastočne im tak nahrádzať rodičov, ktorých často alebo vôbec nemajú, alebo sa o nich nezaujímajú. Združenie sa zameriava aj na organizovanie aktivít smerujúcich k zlepšeniu kvality života a schopnosti týchto detí adaptovať sa na samostatný život po ukončení nariadenej ústavnej výchovy alebo po ukončení školy.

Vďaka peniazom darovaným OZ Bocianie deti sa doteraz podarilo zrealizovať množstvo aktivít. V areáli Spojenej školy internátnej v Snine, s ktorým Bocianie deti úzko spolupracujú, vyrástol altánok alternatívneho vyučovania „Viktória“, ktorý plní dôležitú úlohu vo výchove a vzdelávaní žiakov ŠSI v Snine. Altánok je vybavený sporákom, pecou, kde sa žiaci učia pripravovať jednoduché jedlá, čo sa im zíde v ich budúcnosti, keďže drvivá väčšina po ukončení štúdia ide do azylových domov, kde je život veľmi ťažký. 

Výrazné úspechy dosiahli športovci OUI v Snine, ktorí sa i vďaka finančným príspevkom Bocianích detí umiestnili na popredných miestach i v celosvetových súťažiach:

Kristína Tolvajová – strieborná medaila v lyžiarskych disciplínach na Svetovej zimnej špeciálnej olympiáde v japonskom Nagane v roku 2005

Lukáš Suvák  – strieborná medaila v lyžiarskych disciplínach na Svetovej zimnej špeciálnej olympiáde v americkom Idahu v roku 2009

Ľubomíra Demeterová – dve zlaté medaily v stolnom tenise na Svetovej letnej špeciálnej olympiáde v gréckych Aténach v roku 2011.

Prispievame deťom so sociálne slabých rodín na lyžiarske, plavecké. turistické kurzy, usporadúvame rôzne výlety – napríklad do aquaparkov a exkurzií. 

I vďaka Vašim 2 % z dane sa podporujú bývalí i súčasní žiaci, umiestnení v azylových domoch, taktiež rodiny našich žiakov, ktoré sa ocitli v ťažkých životných situáciách.

Tradíciou je, že každoročne organizujeme zbierku potravín a ošatenia pre tých, čo to potrebujú.

Vďaka Vám sa usporadúvajú rôzne športové a spoločenské akcie, pri ktorých nami i Vami podporované deti zabudnú aspoň na okamih na svoj ťažký údel, z ktorého niekedy niet východiska.

 

 

 

 

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše občianske združenie Bocianie deti. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.

Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Ak sa rozhodnete darovať nám 2 % zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás v sekcii na stiahnutie formuláre.

 

Kontakt

  • Spojená škola internátna, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina
    Palárikova 1602/1
  • škola sekretariát: +421 57 762 53 37

    zástupca riaditeľky pre ŠZŠI:
    +421 905 713 732

Mapa

Fotogaléria