Navigácia

Navigácia

Informácie

Výchovno vzdelávacia práca

Zameriava sa najmä na všestrannú pomoc pri príprave žiakov na vyučovanie, formovanie ich aktívneho postoja k sebavzdelávaniu, sebavýchove a voľbe povolania, na rozvíjanie ich nadania, špecifických schopností a tvorivosti, na vytváranie podmienok na ich záujmovú činnosť, aktívne využitie voľného času a oddych. Organizuje sa na zásade dobrovoľnosti žiakov a na individuálnom prístupe ku každému žiakovi.

 

Príchod žiakov na internát je v nedeľu od 17.00h

Odchod žiakov z internátu je v piatok najneskôr do 13.30h

                                                   

Ubytovacie služby 

Pre súkromné osoby, firmy, organizácie a pod. poskytujeme ubytovanie za 14 €/noc.

Pre školy a školské zariadenia poskytujeme ubytovanie za 12 €/noc.

Pre žiakov školy poskytujeme ubytovanie za 8 €/mesiac

Daň z ubytovania je 0,40 €/noc

 

 

 

Kontakt

057/ 762 53 37

Kontakt

  • Spojená škola internátna, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina
    Palárikova 1602/1
  • škola sekretariát: +421 57 762 53 37

    zástupca riaditeľky pre ŠZŠI:
    +421 905 713 732

Mapa

Fotogaléria